Liana

30 Dec 2017

Rotația se exeută în ambele sensuri sau numai într-un singur sens?