Opinia clientilor:

Vandut de: Libris SRL
Vezi produse similare in functie de:
Adauga produsul la Favorite, instaleaza aplicatia eMAG si te vom anunta imediat ce va intra in stoc

Descriere

Prezentul curs respecta programa universitara si este destinat cu prioritate studentilor, ca materie pentru examenul de an si de licenta, dar si pentru cel de admitere in magistratura si avocatura. El poate fi util si practicienilor in domeniul dreptului penal, care se vor confrunta zi de zi cu situatii delicate in perioada tranzitorie, cind in procese se vor aplica ambele Coduri; in acest scop, la finalul prezentarii fiecarei infractiuni sunt redate in paralel textele Codului penal din 1969 si ale Codului penal din 2009 si au fost punctate diferentele dintre cele doua reglementari. La fiecare infractiune in parte sunt analizate obiectul protectiei penale (obiectul juridic si obiectul material), subiectii, conditia premisa, continutul constitutiv (latura obiectiva si latura subiectiva), formele, modalitatile si sanctiunile, explicatii de interes practic (legatura cu alte infractiuni si aspecte procesuale) si, in final, aspectele tranzitorii.

Cuprins
Cuvant inainte ____________________________________________ V
Lista de abrevieri _________________________________________ VII
NOTIUNI INTRODUCTIVE ___________________________________ 1
I. Notiunea, structura si caracteristicile
Partii speciale a dreptului penal __________________________ 1
1. Definitia dreptului penal _________________________ 1
2. Notiunea de Parte speciala a Codului penal __________ 2
3. Structura Partii Speciale a Codului penal ____________ 4
II. Structura de studiu a infractiunii _______________________ 5
TITLUL I. INFRACTIUNI CONTRA SIGURANTEI STATULUI ________ 9
SUBTITLUL I. STUDIUL INFRACTIUNII _____________________________ 9
§1. Tradarea – art. 155 ______________________________ 9
§2. Tradarea prin ajutarea inamicului – art. 156 __________ 12
§3. Tradarea prin transmiterea de secrete – art. 157 ______ 17
§4. Actiunile dusmanoase contra statului – art. 158 _______ 21
§5. Spionajul – art. 159 _____________________________ 24
§6. Atentatul care pune in pericol
siguranta statului – art. 160 ______________________ 26
§7. Atentatul contra unei colectivitati – art. 161 __________ 30
§8. Subminarea puterii de stat – art. 162 __________________ 33
§9. Actele de diversiune – art. 163 ____________________ 37
§10. Subminarea economiei nationale – art. 165 _________ 40
§11. Propaganda in favoarea statului totalitar – art. 166 ___ 43
§12. Actiuni impotriva ordinii constitutionale – art. 166¹ ____ 46
§13. Complotul – art. 167 ___________________________ 48
§14. Compromiterea unor interese de stat – art. 168 ______ 53
§15. Comunicarea de informatii false – art. 168¹ _________ 55
§16. Divulgarea secretului care pericliteaza
siguranta statului – art. 169 ______________________ 58
§17. Nedenuntarea – art. 170 ________________________ 61
§18. Infractiuni contra reprezentantului
unui stat strain – art. 171 ________________________ 64
Curs de drept penal. Partea speciala
X
SUBTITLUL II. SINTEZA TRASATURILOR COMUNE – INFRACTIUNI CONTRA
SIGURANTEI STATULUI _________________________________ 68
TITLUL II. INFRACTIUNI CONTRA PERSOANEI ________________ 73
SUBTITLUL I. STUDIUL INFRACTIUNII ___________________________ 73
Capitolul I. Infractiuni contra vietii, integritatii corporale
si sanatatii _________________________________ 73
Sectiunea I. Omuciderea _____________________________ 73
§1. Omorul – art. 174 ______________________________ 73
§2. Omorul calificat – art. 175 _______________________ 77
§3. Omorul deosebit de grav – art. 176 ________________ 84
§4. Pruncuciderea – art. 177 ________________________ 91
§5. Uciderea din culpa – art. 178 _____________________ 94
§6. Determinarea sau inlesnirea sinuciderii – art. 179 _____ 99
Sectiunea a II-a. Lovirea si vatamarea
integritatii corporale sau a sanatatii ____________________ 102
§1. Lovirea sau alte violente – art. 180 _______________ 102
§2. Vatamarea corporala – art. 181 __________________ 107
§3. Vatamarea corporala grava – art. 182 _____________ 110
§4. Lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte – art. 183 _ 115
§5. Vatamarea corporala din culpa – art. 184 __________ 117
Sectiunea a III-a. Avortul ____________________________ 122
§1. Intreruperea cursului sarcinii – art. 185 ____________ 122
Capitolul II. Infractiuni contra libertatii persoanei _________ 127
§1. Lipsirea de libertate in mod ilegal – art. 189 ________ 127
§2. Sclavia – art. 190 _____________________________ 133
§3. Supunerea la munca fortata sau obligatorie – art. 191 135
§4. Violarea de domiciliu – art. 192 __________________ 137
§5. Amenintarea – art. 193 ________________________ 142
§6. santajul – art. 194 ____________________________ 144
§7. Violarea secretului corespondentei – art. 195 _______ 147
§8. Divulgarea secretului profesional – art. 196 _________ 151
Capitolul III. Infractiuni privitoare la viata sexuala ________ 154
§1. Violul – art. 197 ______________________________ 154
§2. Actul sexual cu un minor – art. 198 _______________ 160
§3. Seductia – art. 199 ____________________________ 165
§4. Perversiunea sexuala – art. 201 _________________ 167
§5. Coruptia sexuala – art. 202 _____________________ 170
§6. Incestul – art. 203 ____________________________ 174
§7. Hartuirea sexuala – art. 203¹ ____________________ 176
Cuprins
XI
SUBTITLUL II. SINTEZA TRASATURILOR COMUNE – INFRACTIUNI CONTRA
PERSOANEI ________________________________________ 180
A. Infractiuni contra vietii, integritatii corporale si sanatatii
(Capitolul I) _________________________________________ 180
Sectiunea I. Omuciderea ______________________________ 180
Sectiunea a II-a. Lovirea si vatamarea integritatii
corporale sau a sanatatii ______________________________ 183
B. Infractiuni contra libertatii persoanei (Capitolul II) _______ 186
C. Infractiuni privitoare la viata sexuala (Capitolul III) ______ 189
TITLUL III. INFRACTIUNI CONTRA PATRIMONIULUI ___________ 193
SUBTITLUL I. STUDIUL INFRACTIUNII ___________________________ 193
§1. Furtul – art. 208 _______________________________ 193
§2. Furtul calificat – art. 209 ________________________ 199
§3. Pedepsirea unor furturi la plangerea
prealabila – art. 210 ___________________________ 210
§4. Talharia – art. 211 _____________________________ 213
§5. Abuzul de incredere – art. 213 ___________________ 219
§6. Gestiunea frauduloasa – art. 214 _________________ 223
§7. Inselaciunea – art. 215 _________________________ 227
§8. Delapidarea – art. 215¹ _________________________ 232
§9. Insusirea bunului gasit – art. 216 _________________ 236
§10. Distrugerea – art. 217 _________________________ 240
§11. Distrugerea calificata – art. 218__________________ 244
§12. Distrugerea din culpa – art. 219 _________________ 247
§13. Tulburarea de posesie – art. 220 ________________ 252
§14. Tainuirea – art. 221 ___________________________ 255
SUBTITLUL II. SINTEZA TRASATURILOR COMUNE – INFRACTIUNI CONTRA
PATRIMONIULUI _____________________________________ 260
TITLUL IV. INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII _____________ 265
SUBTITLUL I. STUDIUL INFRACTIUNII ___________________________ 265
§1. Ofensa adusa unor insemne – art. 236 _____________ 265
§2. Ultrajul – art. 239 ______________________________ 267
§3. Uzurparea de calitati oficiale – art. 240 _____________ 272
§4. Portul nelegal de decoratii sau
semne distinctive – art. 241 _____________________ 275
§5. Sustragerea sau distrugerea de inscrisuri – art. 242 __ 277
§6. Ruperea de sigilii – art. 243 _____________________ 281
§7. Sustragerea de sub sechestru – art. 244 ___________ 284
Curs de drept penal. Partea speciala
XII
SUBTITLUL II. SINTEZA TRASATURILOR COMUNE – INFRACTIUNI
CONTRA AUTORITATII ________________________________ 286
TITLUL V. INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR
ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC SAU
ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE __________ 291
SUBTITLUL I. STUDIUL INFRACTIUNII __________________________ 291
Capitolul I. Infractiuni de serviciu
sau in legatura cu serviciul ___________________ 291
§1. Abuzul in serviciu contra intereselor
persoanelor – art. 246 _________________________ 291
§2. Abuz in serviciu prin ingradirea unor drepturi – art. 247 _ 295
§3. Abuz in serviciu contra intereselor publice – art. 248 _ 298
§4. Neglijenta in serviciu – art. 249 __________________ 301
§5. Purtarea abuziva – art. 250 _____________________ 304
§6. Neglijenta in pastrarea secretului de stat – art. 252 ___ 309
§7. Conflictul de interese – art. 2531 _________________ 312
§8. Luarea de mita – art. 254 _______________________ 315
§9. Darea de mita – art. 255 _______________________ 319
§10. Primirea de foloase necuvenite – art. 256 _________ 322
§11. Traficul de influenta – art. 257 __________________ 324
Capitolul II. Infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei _ 329
§1. Denuntarea calomnioasa – art. 259 _______________ 329
§2. Marturia mincinoasa – art. 260 ___________________ 332
§3. Incercarea de a determina
marturia mincinoasa – art. 261 __________________ 336
§4. Nedenuntarea unor infractiuni – art. 262 ___________ 340
§5. Omisiunea sesizarii organelor judiciare – art. 263 ____ 343
§6. Favorizarea infractorului – art. 264 _______________ 346
§7. Omisiunea de a incunostinta
organele judiciare – art. 265 ____________________ 350
§8. Arestarea nelegala si cercetarea abuziva – art. 266 __ 352
§9. Supunerea la rele tratamente – art. 267 ___________ 357
§10. Tortura – art. 267¹ ___________________________ 361
§11. Represiunea nedreapta – art. 268 _______________ 366
§12. Evadarea – art. 269 __________________________ 369
§13. Inlesnirea evadarii – art. 270 ___________________ 373
§14. Nerespectarea hotararilor judecatoresti – art. 271 ___ 378
§15. Retinerea sau distrugerea de inscrisuri – art. 272 ___ 385
Cuprins
XIII
SUBTITLUL II. SINTEZA TRASATURILOR COMUNE – INFRACTIUNI
CARE ADUC ATINGERE UNOR ACTIVITATI DE INTERES PUBLIC
SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE _____________ 389
A. Infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul
(Capitolul I) _________________________________________ 389
B. Infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei
(Capitolul II) _________________________________________ 393
TITLUL VI. INFRACTIUNI DE FALS _________________________ 397
SUBTITLUL I. STUDIUL INFRACTIUNII ___________________________ 397
Capitolul I. Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori __ 397
§1. Falsificarea de monede sau de alte valori – art. 282 __ 397
§2. Falsificarea de timbre, marci sau
bilete de transport – art. 283 ____________________ 403
§3. Detinerea de instrumente in vederea
falsificarii de valori – art. 285 ____________________ 407
Capitolul II. Falsuri in inscrisuri ________________________ 410
§1. Falsul material in inscrisuri oficiale – art. 288 ________ 410
§2. Falsul intelectual – art. 289 ______________________ 413
§3. Falsul in inscrisuri sub semnatura privata – art. 290 __ 416
§4. Uzul de fals – art. 291 __________________________ 419
§5. Falsul in declaratii – art. 292 _____________________ 422
§6. Falsul privind identitatea – art. 293 ________________ 425
SUBTITLUL II. SINTEZA TRASATURILOR COMUNE – INFRACTIUNI DE FALS ___ 430
TITLUL VII. INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE
UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA _______ 433
SUBTITLUL I. STUDIUL INFRACTIUNII ___________________________ 433
Capitolul I. Infractiuni contra familiei ____________________ 433
§1. Abandonul de familie – art. 305 __________________ 433
§2. Relele tratamente aplicate minorului – art. 306 _______ 438
§3. Nerespectarea masurilor privind
incredintarea minorului – art. 307 ________________ 441
Capitolul II. Alte infractiuni care aduc atingere unor
relatii privind convietuirea sociala _____________ 444
§1. Profanarea de morminte – art. 319 ________________ 444
§2. Ultrajul contra bunelor moravuri si
tulburarea linistii publice – art. 321 _______________ 447
§3. Asocierea pentru savarsirea de infractiuni – art. 323 __ 450
Curs de drept penal. Partea speciala
XIV
SUBTITLUL II. SINTEZA TRASATURILOR COMUNE – INFRACTIUNI
CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND
CONVIETUIREA SOCIALA ______________________________ 455
A. Infractiuni contra familiei (Capitolul I) _________________ 455
B. Alte infractiuni care aduc atingere unor relatii
privind convietuirea sociala (Capitolul IV) _______________ 457
Bibliografie selectiva ____________________________________ 461

Accesorii compatibile

Specificatii

Caracteristici generale

Gen Drept
Limba Romana
Subgen Carte Juridica
ISBN 978-606-522-691-3

Brand:Hamangiu

eMAG.ro face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii sau preţul, pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare. Toate promoţiile prezente în site sunt valabile în limita stocului.

Review-uri

Fii primul care scrie un review

Acorda o nota

Intrebarile si raspunsurile clientilor

Ai nelamuriri?

Pune o intrebare si poti primi raspuns de la comunitate.

image